Photo Gallery: ЗА МЕН

/album/photo-gallery-za-men/a68-jpg/
/album/photo-gallery-za-men/a69-jpg/
/album/photo-gallery-za-men/a72-png/
/album/photo-gallery-za-men/a71-jpg/
/album/photo-gallery-za-men/a73-jpg/
/album/photo-gallery-za-men/a74-jpg/

—————


Костадин Мухчиев

-1992 г. завършва Великотърновския университет "Св.Св.Кирил и Методий",

специалност "Живопис", при професор Николай Русчуклиев.